„Nádej je potrebná v každej situácii.“ (Samuel Johnson)

Vitajte na stránkach Katolíckej strednej pedagogickej školy v Košiciach


Harmonogram komisionálnych skúšok 23.1.2017Pre zobrazenie harmonogramu komisionálnych skúšok kliknite na tento odkaz...Kritériá a podmienky pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018Kritériá a podmienky pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka na odbor Sociálno-výchovný pracovník 7661 M


Kritériá a podmienky pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka na odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 M - denná forma


Kritériá a podmienky pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka na odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 N - pomaturitná forma


Rozvrh na mesiac január - pomaturitníNa stránke bol zverejnený upravený rozvrh pre druhý ročník na mesiac január a pozrieť tu...

Mgr. Alenka Szakalová na eTwinning-u


V dňoch 14.-16.10.2016 sa vo francúzskom meste Dijon konal medzinárodný etwinningový seminár, určený pre učiteľov európskych škôl, na ktorom som mala možnosť zúčastniť sa, spolu s ďalšími... (ak chcete vedieť viac, kliknite na logo eTwinningu)VIDEOPOZVÁNKA