"Nikdy neodstrihni to, čo môžeš rozviazať."

KONTAKTYJEDÁLNY LÍSTOK OD 22.8. DO 26.8.


Aktuálny jedálny lístok :-)


NOVÉ ALBUMY V GALÉRIÍKurz ochrany života a zdravia - Roháče 2016

KSPgŠ na Dni rodiny 22.5.2016.

Benefičný majáles KSPgŠ.

Fotky z exkurzie v 3.SVP v T-SYSTEMS.

Fotky z praktickej maturity - denní.

Fotky z praktickej maturity - externí.

Vitajte na stránkach Katolíckej strednej pedagogickej školy v Košiciach


ISIC - oznamOznamujeme žiakom prvého ročníka, že ISIC karty si možu vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 ne sekretariáte školy.


Harmonogram komisionálnych skúšok 30. 8. 2016


Harmonogram komisionálnych skúšok si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz...


Maturitná skúška


Oznamujeme, že opravný termín maturitnej skúšky sa uskutoční 9. septembra 2016 (piatok).

Zoznam pomôcok pre žiakov 1. ročníka


Zoznam pomôcok pre 1.ročník denného štúdia (odbor: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo) v školskom roku 2016/17.

1. Metodika výtvarnej výchovy

2. Metodika hudobnej výchovy


Zápis do 2. ročníka PM


Zápis do 2. roč. PM štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2016/2017 prebieha: 26. augusta 2016 od 8,00 do 15,00 hod. a 31. augusta od 9,00 do 16,00 hod. u zástupkyne pre praktické vyučovanie Mgr. Ivety Hankovskej č. dv. 78.


ISIC - predĺženie


Oznamujeme Vám, preukazy ISIC pre školský rok 2016/2017 si môžete u nás v škole môžete do konca tohto týždňa. Po tomto termíne je možné ISIC predĺžiť aj na železnočnej stanici v Košiciach.VIDEOPOZVÁNKA